0161 - 22 33 03 - info@busio.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Busio. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Busio kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

Busio kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy statement

De Busio website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.

Inzamelen van informatie (log-files)

Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Busio behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Busio kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Busio nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Busio worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Busio wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.